Endringer i kundeforhold på internett og tv-tjenester høsten 2020

Varanger Bynett lytter på våre kunder og tar nå store grep for å gi et enda bedre tilbud for alle våre kunder. Ut fra kundeundersøkelsene våre vet vi at dere ønsker færre tilbydere og at vi i Varanger Bynett kommer tettere på våre kunder. Et resultat av dette er at vi fortsetter vårt gode samarbeid med Telia, og at Eltele og Homebase slutter å levere sine tjenester i vårt fibernett. 

Hva skjer?

Vi har ansatt flere egne kundebehandlere, slik at vi på en best mulig måte kan ivareta alle våre kunders behov. Fra 01.07.2020 startet vi å levere alle tjenester selv.

For å sørge for at vi er klare for fremtiden, bytter vi til et nytt kundesystem, som gjør at vi kan gi deg enda bedre service. Alle kunder legges automatisk over i vårt nye system, og dere vil settes over til de tjenestene som er mest lik de tjenestene dere har per i dag. Dere kan allerede nå se nye tjenester og priser på www.varangerbynett.no/tjenester. Ønsker dere å endre til en av disse tjenestene, kan dere kontakte oss på kundeservice@varanger-kraft.no eller på telefon 78962630.

 

Når skjer dette?

For å gjøre dette på en trygg og god måte for deg, så gjør vi overføring av produkter og innføring av nytt kundesystem i etapper.

Dere som er Homebase-kunder i dag er planlagt flyttet over i løpet av høsten 2020. Vi informerer deg når tiden nærmer seg.

Dere som er Telia-kunder i dag vil ikke merke noen forskjell.

Viktig informasjon

Teknisk
Vi i Varanger Bynett håndterer overgangen for deg, og du skal ikke si opp ditt abonnement, det overtar vi. Du som kunde vil ikke miste dine tjenester, eller få noen større endringer. Eksempelvis vil du ikke få noen endringer på nettverksnavn og passord, dette er informasjon som er «fast lagret» i kundenes routere.

Faktura
Du som kunde vil bli registrert som en helt ny kunde i vårt system, og derfor vil den første fakturaen bli tilsendt i posten. Vi oppfordrer alle kunder til å opprette e-faktura og avtalegiro i sin nettbank. Første faktura vil være UTEN gebyr, mens videre faktura som blir sendt i post vil ha et gebyr på 59,-.

Tjenester
Dere kan allerede nå se hva våre nye tjenester og priser er på www.varangerbynett.no/tjenester

Min side
Vil du gjøre endringer i ditt TV- eller internett abonnement? Endre kanalvalg, kjøpe ekstra kanalpakker, WiFix eller aktivere andre Telia-tjenester? Besøk www.telia.no/login/

Kundesupport
Har du andre spørsmål knyttet til disse endringene kan du kontakte til kundeservice@varanger-kraft.no eller telefon 78962630.

 

Ofte stilte spørsmål

 

Hva må jeg gjøre selv? – Du trenger ikke å gjøre noe selv. Det vi anbefaler alle kunder til å gjøre, er å opprette e-faktura/avtalegiro når dere har mottatt første faktura. Ved opprettelse av avtalegiro er vi fremdeles pålagt å sende kopi av faktura, derfor anbefaler vi at det opprettes e-faktura også. Da slipper du unna gebyret på 59,- per faktura.

Må jeg bytte leverandør? – Hvis du har hatt Telia eller Homebase fra før, vil du nå få tjenester levert av Varanger Bynett i samarbeid med Telia. Du trenger ikke å si opp tjenestene dine, vi ordner alt dette. Eltele og Homebase vil ikke lengre kunne levere tjenester i vårt fibernett, og kan derfor ikke videreføre sine abonnementer mot kundene.

Kan jeg få IP-telefoni? – Vi har færre og færre kunder som ønsker IP-telefoni, og kostnadene med å drifte denne tjenesten blir stadig høyere, i tillegg til at det stadig er færre tilbydere. Vi tilbyr derfor ikke lengre denne tjenesten, og oppfordrer heller kundene til å finne leverandører av IP-telefoni som kun trenger internett for å levere tjenesten.