Endringer i kundeforhold på internett og tv-tjenester fra 01.07.2020

Varanger Bynett lytter på våre kunder og tar nå store grep for å gi et enda bedre tilbud for alle våre kunder. Ut fra kundeundersøkelsene våre vet vi at dere ønsker færre parter å forholde seg til, i tillegg til at Varanger Bynett er ønsket tettere på kundene. Som et resultat av dette fortsetter vi vårt gode samarbeid med Get, og vil levere tjenester i samarbeid med de fra 01.07.2020. Dette vil også si at Eltele og Homebase slutter å levere sine tjenester i vårt fibernett

 

Hva skjer?

Vi har ansatt flere egne kundebehandlere, slik at vi på en best mulig måte kan ivareta alle våre kunders behov.

Fra 01.07.2020 starter vi å levere alle tjenester selv, slik at du kun trenger å forholde deg til oss i Varanger Bynett.

For å sørge for at vi er klare for fremtiden, bytter vi til et nytt kundesystem, som gjør at vi kan gi deg enda bedre service. Alle kunder legges automatisk over i vårt nye system, og dere vil settes over til de tjenestene som er mest lik de tjenestene dere har per i dag. Dere kan allerede nå se nye tjenester og priser på www.varangerbynett.no/tjenester. Ønsker dere å endre til en annen tjenestene, kan dere kontakte oss på kundeservice@varanger-kraft.no eller på telefon 78962630.

 

Når skjer dette?

For å gjøre dette på en trygg og god måte for deg, gjør vi overføring av produkter og innføring av nytt kundesystem i etapper.

Dere som er Eltele-kunder vil flyttes over i vårt nye system i slutten av juni.

Dere som er Homebase-kunder er planlagt flyttet over i august/september. Vi informerer deg når tiden nærmer seg.

Dere som er Get-kunder er planlagt flyttet over i august/september. Dere vil ikke merke noen forskjell, utover at dere også blir supportert fra Varanger Bynett Kundeservice.

 

Viktig informasjon

Teknisk
Vi i Varanger Bynett håndterer overgangen for deg, og du skal ikke si opp ditt abonnement hos Eltele, Homebase eller GET, det overtar vi. Du som kunde vil ikke miste dine tjenester, eller få noen større endringer. Eksempelvis vil du ikke få noen endringer på nettverksnavn og passord, dette er informasjon som er «fast lagret» i kundenes routere. Kunder som har inngått avtaler med bindingstid hos GET eller Eltele, vil fortsatt få samme tjeneste og pris hos oss i bindingstiden.

Faktura
Du som kunde vil bli registrert som en helt ny kunde i vårt system, og derfor vil den første fakturaen bli tilsendt i posten. Vi oppfordrer alle kunder til å opprette e-faktura og avtalegiro i sin nettbank. Første faktura vil være UTEN gebyr, mens videre faktura som blir sendt i post vil ha et gebyr på 59,-.

Tjenester
Dere kan allerede nå se hva våre nye tjenester og priser er på www.varangerbynett.no/tjenester

Kundesupport
Har du andre spørsmål knyttet til disse endringene kan du kontakte til kundeservice@varanger-kraft.no eller telefon 78962630.

 

Ofte stilte spørsmål


Hvilken tjeneste får jeg nå?
Kunder som hadde Eltele 30/30 til 399,- får 40/40 til 449,-. *
Kunder som hadde Eltele 50/50 til 499,- får 100/100 til 499,-. **
Kunder som hadde Eltele 100/100 til 599,- får 100/100 til 569,-.
Kunder som hadde Eltele 250/250 til 699,- får 250/250 til 669,-.
Kunder som hadde Eltele 500/500 til 899,- får 500/500 til 739,-.

*Gjelder kun eksisterende kunder som har hatt Eltele 30/30.
**Gjelder kun eksisterende kunder som har hatt Eltele 50/50.

Hva må jeg gjøre selv? – Du trenger ikke å gjøre noe selv. Vi anbefaler alle kunder til å opprette e-faktura/avtalegiro når dere har mottatt første faktura. Ved opprettelse av avtalegiro er vi fremdeles pålagt å sende kopi av faktura, derfor anbefaler vi at det opprettes e-faktura også, da vil du unngå gebyret på 59,- per faktura.

Hvor ofte får jeg faktura? – Du vil nå få tilsendt faktura hver måned. Linjeleie vil komme på samme faktura som tjenestene.

Må jeg bytte leverandør? – Hvis du har hatt Eltele eller Homebase fra før, vil du nå få tjenester levert av Varanger Bynett i samarbeid med GET. Du trenger ikke å si opp tjenestene dine hos Eltele eller Homebase, vi ordner alt dette. Eltele og Homebase vil ikke lengre kunne levere tjenester i vårt fibernett, og kan derfor ikke videreføre sine abonnementer med kundene.

Hvorfor gjøres disse endringene? – Fra våre kundetilfredshetsundersøkelser har vi fått tilbakemeldinger på at vi har et tungvint system, der kundene må forholde seg til flere parter. Vi gjør nå endringer slik at kundene kun trenger å forholde seg til Varanger Bynett.

Kan jeg få IP-telefoni? – Vi har færre og færre kunder som ønsker IP-telefoni, og kostnadene med å drifte denne tjenesten blir stadig høyere, i tillegg til at det stadig er færre tilbydere. Vi tilbyr derfor ikke lengre denne tjenesten, og oppfordrer kundene til å finne leverandører av IP-telefoni som kun trenger internett for å levere tjenesten.

Må jeg bytte dekoder? – Kunder som allerede har TV-dekoder fra GET trenger ikke å bytte dekoder. Kunder som har TV-dekoder fra Homebase vil få tilsendt ny GET-dekoder i god tid før migrering. Trenger du hjelp med det tekniske ved oppkobling kan du kontakte oss.  

Hvor kan jeg endre tjenester? - Vil du gjøre endringer i ditt TV- eller internett abonnement? Endre kanalvalg, kjøpe ekstra kanalpakker, WiFix eller aktivere andre tjenester? Besøk https://login.get.no eller kontakt oss på e-post kundeservice@varanger-kraft.no eller telefon 78962630.

Kan jeg beholde min Eltele e-postadresse? – Ja, du kan beholde e-postadressen fra Eltele hvis du ønsker det. Vennligst kontakt Eltele angående dette.

Jeg er ikke tilknyttet fibernettet til Varanger Bynett i dag, hvilke muligheter har jeg? - Hvis du ønsker å bli kunde hos oss kan du sende mail til kundeservice@varanger-kraft.no eller kontakte oss på telefon 78962630. Oversikten over tjenestetilbud og priser finner du på www.varangerbynett.no/tjenester.