dame

En fiberoptisk kabel er framtidens digitale motorvei som lar oss overføre tilnærmet ubegrenset mengde data. Ingen annen teknologi kan gi oss kjappere og mer stabilt Internett i dag eller i overskuelig framtid.

Varanger Bynett er et åpent nett hvor forskjellige tjenesteleverandører konkurrerer om å ha det beste tilbudet til deg innen Internett, TV og telefon. Det er Varanger Kraft som bygger ut og drifter nettet basert på vår lange erfaring med strømforsyning. Samtidig overlater vi GetElTele og Ibidium, landets beste tilbydere av Internett, TV og telefon, til å tilby deg sine tjenester.

Fordeler med Varanger Bynett:

- Du har valgfrihet: Bytt mellom forskjellige konkurrerende tilbydere av Internett og TV for det tilbudet som passer deg best.

- Bynettet er åpent slik at flere tjenestetilbydere og tjenester vil kunne bli tilgjengelig i framtiden.

- Varanger Bynett bygges ut og driftes av lokale eiere som kjenner til lokalmiljø

- Fibernettet har tilnærmet ubegrenset kapasitet som muliggjør alle tenkelige nettbaserte tjenester i dag og i framtiden.