Dette er et utbyggingsprosjekt som er finansielt støttet av Sør-Varanger Kommune.
https://www.sor-varanger.kommune.no/bredbaandsutbygging-i-distriktene.6276862-17830.html

 

Legg inn din bestilling her

 

SONE 3 ØST - Bestillingsskjema kommer

SONE 3 VEST - Bestillingsskjema kommer

SONE 3 SØR - Bestillingsskjema kommer

 

Status utbygging
 

SONE 1

Utbyggingsstatus: Under utbygging.

Bestilling: Utføres nå via vanlig bestillingsskjema
https://www.varangerbynett.no/bestilling

I juni 2020 starter vi med fiberutbyggingen i Sone 1 i Sør-Varanger.

Sone 1 er delt i område Sør, Øst og Vest. Dere vil kunne se våre montører arbeide langs lavspent nettet i områdene.

Vi vil sette opp flere noder i alle områdene. Disse nodene blir tilkoblet strøm, teknisk utstyr og fiber før vi kan "aktivere" fibernettet. Deretter blir fiber fra hver node stukket frem til flere fordelingsskap som kunder skal tilknyttes.

Jobben er nå i gang, og etter planene skal utbyggingen være ferdig i løpet av høsten 2020. Når utbyggingen i et område er ferdig, vil vi begynne med å tilknytte kundene.

Status per 19.01.2021

Sone 1 - Vest: Utbyggingen er ferdig, de fleste kunder er allerede tilknyttet.

Sone 1 - Øst: Kunder tilknyttes fortløpende.

Sone 1 - Sør: Kunder tilknyttes fortløpende.

Utbygging av Vest/Neiden utbyggingen i Sone 1 er ferdig i.l.a. januar. Vi er dessverre litt forsinket med tilknytninger av kunder i område Sør og Øst. Dette da vi har hatt en del leveranseproblemer knyttet til Covid-19. Men det er satt inn mange ekstra montører for at kunder skal bli tilknyttet så raskt som mulig.

Alle fastboende som har bestilt før 15.mai 2020 prioriteres nå, og vil bli tilknyttet fortløpende i januar og februar så fremt været tillater det. Hytter og bestillinger som er kommet inn etter 15.mai 2020, kan få noe lengre leveringstid.

For å ha effektivitet i montasjearbeidet, kan fiberkabel bli fremført til bygg flere dager eller uker før tilknytning inni hus. Montørene våre tar kontakt på forhånd for avtale om installasjonsdato.

Sone 1 er delt inn i følgende områder:

Sør: Langøra, Sandnesdalen og Vintervegskaret til Svanvik.

Vest: Maggadalen til Høybukt, samt Neiden tettsted.

Øst: Svartaksla til Jarfjord og Tamasjokvannets sydende, samt et lite område av skafferhullet.


SONE 2

Utbyggingsstatus: Under planlegging - Start 2021.

Bestilling: Utføres nå via vanlig bestillingsskjema
https://www.varangerbynett.no/bestilling

Sone 2 skal bygges ut i løpet av 2021. Bestillinger til sone 2 vil åpne 01.mars 2021, og vil bli annonsert på vår hjemmeside, vår facebookside og i lokalaviser.

Fremdriftsplan:
Mars-Mai: Bestillinger
Mai-November: Utbygging av stamnett
November-Januar: Tilknytning av kunder


Status per 01.11.2021

Sone 2 - Vest: Startet med tilknytninger av kunder, forventet ferdig i løpet av desember 2021.

Sone 2 - Øst: Startet med tilknytning av kunder, forventet ferdig i løpet av desember 2021.

Sone 2 - Sør: Startet med tilknytning av kunder, forventet ferdig i løpet av januar 2022.

NB! Området rundt Ropelv er utsatt til mars/april 2022 pga utskiftning av høyspentstolper mellom Jarfjord og Ropelv.


Prioritering:

Fastboende som har bestilt før 15.mai 2021 er prioritert, og skal kobles opp innen 31.01.2022 dersom det ikke dukker opp uforutsette hendelser.

Fastboende som har bestilt etter 15.mai 2021, og alle bestillinger til fritidsboliger, vil bli tatt etter at vi er ferdige med Fastboende som har bestilt før 15.mai 2021.


Sone 2 er delt inn i følgende områder:

Sør: Svanvik til Håkseth.

Vest: Tusenvika-Stonga, Neiden tettsted til Øvre Neiden (Bjørknes mm), samt Nedre Neiden (Mikkelsnes/Steinnes).

Øst: Ropelv bygd, Tamasjok til Lanabukt.


SONE 3

Utbyggingsstatus: Under planlegging - Start 2022

Sone 3 skal bygges ut i løpet av 2022. Bestillinger til sone 3 vil åpne i løpet av 1. kvartal 2022, og vil bli annonsert på vår hjemmeside, vår facebookside og i lokalaviser.

Sone 3 er delt inn i følgende områder:

Sør: Håkseth til Vaggetem Sør

Vest: Stonga-Munkefjord, Bugøyfjord med Valen og Vagge

Øst: Ropelv til Renøysund


SONE 4

Sone 4 er ikke planlagt utbygd. 


Soneinndeling

https://kommunekart.com/?urlid=16870870-7754-4b00-bc0d-d9295e3aea65

Kart

(Kartdata: Kommunekart.com)