Dette er et utbyggingsprosjekt som er finansielt støttet av Nesseby Kommune
https://www.nesseby.kommune.no/bredbaand-til-nesseby-kommune.6378957-27451.html

 

 

Legg inn din bestilling her

 

SONE 1 NORD - Bestillingsskjema kommer
 
SONE 1 SØR - Bestillingsskjema kommer

 

Status utbygging

 

SONE 1 - Nord
Fra Bergeby til Hammernes.
Utbyggingen skal skje i 2022. Åpner opp for bestillinger 1.kvartal 2022.
 

SONE 1 - Sør
Fra Vesterelv til og med Øvre Vesterelv.
Utbyggingen skal skje i 2022. Åpner opp for bestillinger 1.kvartal 2022.


SONE 2 - Nord (Utbygging er ferdig)
Mortensnes.
Arbeidet med stamnett starter opp i mai, og tilknytninger av kunder skjer utover høsten 2021. Fastboende som har bestilt før 1.Juni 2021 er prioritert, og skal tilknyttes før 15.12.2021. Fastboende som har bestilt etter 1.Juni 2021, og alle bestillinger til fritidsboliger, vil bli tatt etter at vi er ferdige med Fastboende som har bestilt før 1.Juni 2021. Når utbygging er ferdig vil bestillinger gjøres via vanlig bestillingsskjema: https://www.varangerbynett.no/bestilling


SONE 2 - Sør (Utbygging er ferdig)
Fra Sirddagohppi til Gandvik.
Arbeidet med stamnett starter opp i mai, og tilknytninger av kunder skjer utover høsten 2021. Fastboende som har bestilt før 1.Juni 2021 er prioritert, og skal tilknyttes før 15.12.2021. Fastboende som har bestilt etter 1.Juni 2021, og alle bestillinger til fritidsboliger, vil bli tatt etter at vi er ferdige med Fastboende som har bestilt før 1.Juni 2021. Når utbygging er ferdig vil bestillinger gjøres via vanlig bestillingsskjema: https://www.varangerbynett.no/bestilling

Soneinndeling

https://kommunekart.com/?urlid=d1699b8c-fbb6-4dd4-b952-f1e1f1b898b0

Soneinndeling Fiberutbygging Nesseby

(Kartdata: Kommunekart.com)