Personopplysninger

Navnet til den som bestiller
Postnummer til bolig der fiber skal installeres
Husnummer til boligen der fiber skal installeres
Adressen til der fiber skal installeres
Adressen til der fiber skal installeres
Fødselsdato til bestiller
Gårds- og bruksnummer til bolig der fiber skal installeres
Bruksenhetsnummer til boligen der fiber skal installeres
Din e-postadresse
Telefonnummer til bestiller

Fakturaadresse

Navn til fakturamottaker

Postnummer til fakturaadresse
Poststed til fakturamottaker
Adresse til fakturamottaker

Tjenester

*Internett er påkrevd i ett år etter bestilling, tv og telefoni er valgfritt.

Velg ønsket tv-abonnement
Velg ønsket internettabonnement. *Pris forutsetter iptv fra Get. **Pris dersom du ikke har iptv fra Get.
Velg ønsket telefoniabonnement

Kommentarer eller spørsmål i forbindelse med fiberbestilling

Avtalevilkår for Varanger Bynett

Vi gjør oppmerksom på at vi leverer en hussentral på innvendig vegg.
Eventuell trådløs ruter og intern kabling må kunde ordne selv.
Fiberkabel blir hengt opp ved strømkabel i luft der det er mulig.
Dersom kabel legges i bakken graver vi frem til tomtegrense, fra tomtegrense til bolig må kunde selv grave ned fiberrør som blir levert fra oss.